zaterdag 21 februari 2009
Woensdag is de compostmeester naar school gekomen.

Wat hebben we geleerd?
- alles wat 'natuurlijk' is mag op de composthoop
- we moeten alles zo klein mogelijk maken

Composteren: we gaan het nu allemaal proberen!!!

Alle apen hebben een boontje geplant. We houden jullie op de hoogte.

maandag 9 februari 2009In de knutselklas bij juf St├ęphanie maken we van afval robots maar met afval kunnen we ook muzisch bezig zijn. Kijk maar naar ons levend geworden afval. Leuke namen hebben we verzonnen. Vlammende Nike en zijn vrienden en vriendinnen lieten zich graag fotograferen.